Polisi Cwci | Cookie Policy

Polisi Cwci

Mae’r safle yma’n defnyddio cwcis – sef ffeiliau tetestun bychain sydd wedi cael eu gosod ar eich peiriant i helpu’r safle roi gwell profiad i’r defnyddiwr. Defnyddir cwcis yn gyffredinol i gofio ffefrynnau defnyddiwr, gwybodaeth i’w gadw ar gof ar gyfer pethau fel basgedi siopa ac i roi data tracio anhysbys i raglenni trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad o bori yn well. Fodd bynnag, fe allwch atal cwcis ar y safle yma a rhai eraill os fyddai’n well gyda chi. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw drwy eu hatal yn eich porwr. Awgrymwn eich bod yn mynd i adran Help eich porwr neu cymerwch olwg ar y wefan “About Cookies” sydd yn cynnig cyfarwyddyd ar gyfer pob porwr cyfredol.

Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers